Follow

Telifsiz melodi, ses tarzı içerik bulabileceğim yer(ler) tavsiyesi olan? Özellikle nadir bilindiğini düşündüğünüz yerler...

@abdullahemrgl Demo ses eklentileri olan siteler var ama ne kadar iş görür bilmiyorum. Telifsiz olarak amatör sanatçıların parçaları değerlendirilebilir, ama sanırım yine de danışmak kaydıyla haklarında "telifsiz" denebilir: bandcamp(0$ ile indirilebilen parçaları olanlar) ve soundcloud ilk seçenekler, buralardan amatörlerin youtube kanallarından youtube'daki başka amatörlere de ulaşılabilir

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!