Meraba herkese yolunda olan bir şeyler yok şu an

Mutlu yıllar midori tayfası 2020 her şeyin en güzelini getirsin ❤

Selam kpss çalıştığım bir dönem umarım başarırım ve atanırım

Bu sitede henüz aşk acısı çekilmeye başlandı mı ona göre :)

Saadet boosted
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!