Follow

Demir eksikliği yani kansızlık olabilirmiş

@aslihan @midori tamam normal bu durum. Bunu ekstra dert edinip vücuduna ekstra yüklenmeye kalkma. Yeme alışkanlıklarını hepimizden daha iyi takip edip ayarlayabilen birisin.

Dikkatli olmaya devam et ✌️

@aslihan @midori maşallah, nasıl oralarda bari karantina durumları? Daha iyi misiniz?

@Nightsword @midori Ben iyiyim teşekkür ederim 14 gün içinde bindiğim toplu taşımalardaki olası hacıları saymaya çalışıyorum hep 🤣 asıl haberler ablişkoda, bir de sizde. Sizler anlatın

@aslihan @midori ben ev iş, iş ev. Zaten maksimum 4 5 kişi sabit birbirimizle belki görüşüyoruz belki görüşmüyoruz bile. Şimdilik iyiyim ama hava felaket soğuk ve bazen soğuktan dolayı bünye ürkütüyor 😁
Genel olarak bende sıkıntı yok ama ☺️

Başkanım karantinada galiba o naptı acep? 🙄

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!