Follow

selam arkadaşlar, sanırım bu platformu kapatmanın zamanı geldi. Trolsüz temiz bi ortam yaratmak istemiştim ama bütçem artık kaldırmıyor. 31 Ocak yani ay sonuna kadar paylaşımlarınızı ve verilerinizi indirebilirsiniz. Twitter hesaplarımı kapattığım gibi, burayı da kapatacağım.

Sevgiler hepinize.

@midori Hayırlısı olsun .Bu platformun büyümesini çok isterdim.

Sign in to participate in the conversation
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!