selam arkadaşlar, sanırım bu platformu kapatmanın zamanı geldi. Trolsüz temiz bi ortam yaratmak istemiştim ama bütçem artık kaldırmıyor. 31 Ocak yani ay sonuna kadar paylaşımlarınızı ve verilerinizi indirebilirsiniz. Twitter hesaplarımı kapattığım gibi, burayı da kapatacağım.

Sevgiler hepinize.

Kesin Trump rus hekırları saldı tivitıra

Can someone advice some good tech accounts here on mastodon?

Ayaklarımı yıllardır aniden introdaki gibi vurup söylemeye başlatır kendini
Redd - Oyun
youtu.be/1G9cMuQUUbI

Uykuluylen uyandırma servisi, stresliyken stres yönetimi, moral için mod yükseltimi gibi bir sürü görevleri üstlenen çok büyük bir parça

Show thread
Show older
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!