Show more

I ain't happy, I'm feelin' glad. I got a sunshine, in a bag. I'm useless, but not for long, the future, is coming on.

Tutorial: Build a simple chat app with Site.js

I want to take you step-by-step through building and running a basic chat app using Site.js. It’s much easier than you think, so fire up a terminal window, grab your code editor, and let’s get started!

ar.al/2019/10/11/build-a-simpl

Buraya özgü içeriklere devam meraklibilisimci.com'daki bütün linkler güncellendi dikkatinize

Brutalist tasarım dünyasına da adım atmış oldum.

Cerny birinci sayfayı bitirdim ama sağ el sol el koordinasyonunda zorlarıyorum @aslihan yardım ett

sitenin adını aslihan.social yapmaya karar verdim

macbook şarjım bozuldu sanırım. dua edin

@aslihan bana dinamik programlama anlat beynim basmıyor

Ismini koyduğunda acı ortadan kalkıyor.

Ilk defa mutlu oldum bu sehirde çünkü meksika festivali

Udemy'de yayınlayacağım videolu kursu burada paylasacagim. Size bedava olacak arkadaşlar.

Show more
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!