Show more

Aşık oldum sanırım ama umarım olmamışımdır.

küfür yasak anında banlıyorum. trollük de öyle. bilginize.

mayıs veya haziran ayında bi istanbul buluşması ayarlayalım mı hep beraber. imece usulü

mayıs veya haziran ayında bi istanbul buluşması ayarlayalım mı hep beraber. imece usulü

Ooh, just received the Neo2 from FriendlyElec. Can’t wait to play with it! :)

aslıhan o not ortalaması 2nin üstüne çıkmadıkça sıkıntı yaşıycaz senle

Show thread
Show more
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!