Show more

Today I learned never to copy files over using an SD-card formatted (by default) with exfat. All file permissions of copied files set to 777 under Linux and macOS. Lots of fun.

One way of fixing it:

find . -type d -perm 777 -exec chmod 755 {} \;
find . -type f -perm 777 -exec chmod 644 {} \;

(And if you had any files that were meant to be executable, you’ll have to set their executable flags back with this method: chmod +x my_file)

şimdi iyiyim ama, baya geçti, kendimi tebrik ediyorum.

Show thread

içinde olduğun bir gruba karşı olan nefreti kendi içinde barındırmak da ne bileyim, başta göremiyordum, görmek istemiyordum.

Show thread

ama bana da yi bir ders oldu. iyi de yaptım. kimseyi kendi mutluluğumdan öne koymamayı öğrenmişim. ona seviniyorum.

Show thread

öylesine sinirlendim öylesine huzursuz edildim ki anlatamam.

@aral Merhaba sayfada RSS Feed düğmesine bastım şu sonucu verdi:

@CandanBadem Ne yazık ki Firefox 2018 yılı sonunda RSS desteğini kaldırdı. Eğer kullanmak istiyorsan bir “RSS Reader” kullanmak zorundasın. Mesela feedbin (feedbin.com/)

Gunaydinnnnnnn, twitter coplugunden geliyorum

Günaydın aydınlık insanlar. Her poşet aldığımızda akepeye 18 kuruş bağışlamış oluyoruz. Bu paralar doğrudan din tacirlerine gidiyor. Poşet kullanmayalım, file veya torba kullanalım. Basit bir hesapla Türkiye'deki 22 milyon hane halkı ayda ortalama otuzar poşet alsa toplamda 118 milyon lira ediyor. Sadece poşetten ayda 118 milyon lirayı akepeye bağışlayalım mı?

Mutlu yıllar midori tayfası 2020 her şeyin en güzelini getirsin ❤

Show more
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!