Show newer

Ne zaman meraklı olursunuz?

Yarım saat sonra programlamaya ilk adımı atıyoruz, buyrun youtube yayınına. 20:30 youtu.be/oTnchqqwdVY

Demir eksikliği yani kansızlık olabilirmiş

Sokakların yıkandığı videoları gördükçe aklıma Yalan Dünya Servet'in klorak sahneleri geliyor

Good morning and wonderful Wednesday Mastodon!

May you do good work today, as the gentleman in this picture did.

iki dakika siteyi boş bıraktık hemen botlar basmış

“With trans people facing daily harassment simply for existing as ourselves, the stakes seem too high to risk teaching these systems how to recognize us”

Made me think of @Tatianamac’s insightful talk, ‘The Banal Binary’ at New Adventures conference…

fastcompany.com/90455454/im-a-

Kendim yazdım diye demiyorum ama çok tatlı oldu ya.

Yerim seni tatliş şey. Şunun şekerliğine bakar mısınız.

github.com/midorikocak/queryma

Kendim yazdım diye demiyorum ama çok tatlı oldu ya.

Yerim seni tatliş şey. Şunun şekerliğine bakar mısınız.

github.com/midorikocak/queryma

Show older
Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!