İnsanların her şeyi daha fazla istemesinden ve daha fazla şeye sahip olmak için verdikleri acımasız savaştan sıkıldım.Bu yüzden insanlar acı çekerek ölüyor.Fuck of your system

Corona'sız günler diliyorum tüm insanlığa....😷

Yaşasın sosyalizm, kahrolsun kapitalizm. Ürettiğiniz virüs ,virüs değil kitle imha silahı..

Bu virüsü kim Dünya'nın başına sardıysa umarım ettiklerini bulurlar.

Bu virüs bizi dinozorlar gibi birden yok etmese bari .

Köprü geçince buralar değerlencek hemşerim.😎

Corono tam bir baş belası ölen insan sayısı hızla artıyor.Devlet_i ali ise halkı bilinçlendireceği yerde sansür koyuyor.Peki insanlar kendini nasıl koruyacak?.Devlet acaba bunun için nasıl tedbirler alıyor ve yeterli mi? Aşağıdaki paylaşım coronaya karşı ne yapmamız gerektiğini anlatıyor.
twitter.com/traderAT12/status/

Şükür ki facebook denen bataklıktan kurtulduk sayeniz de Midori can ellerinize sağlık.

Aklımdan ne mi geçiyor ?.Akıl mı bıraktılar bir şeyler geçsin.🙄

Midori.Social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!